Tłumaczenia uwierzytelnione

Adres

AGIT CENTRUM TŁUMACZEŃ

E-mail

agit@tlumacz.tv

Telefon/faks

81 532 77 77
602 719 800
Fax: 81 822 81 22

 


ZLEĆ TŁUMACZENIE ONLINE

Wykonujemy tłumaczenia:

Sprawozdania finansowe, umowy o zachowaniu poufności, umowy handlowe, postanowienia sądu, umowy handlowe, wyroki sądowe, statuty ustawy, dokumentacja przetargowa, deklaracje zgodności, testamenty, dokumenty bankowe, dokumentacja sądowa, akty oskarżenia, faktury, akty notarialne, dokumentacja celna, deklaracje podatkowe, pisma urzędowe, umowy o pracę, odpisy, audyty, pełnomocnictwa, odpisy z ksiąg wieczystych tzw. tłumaczenia uwierzytelnione szablonowe, które wykonujemy w cenie promocyjnej to dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne, świadectwa pracy, akty urodzenia, akty małżeństwa, książeczki spawacza, elektryka, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, tytuły zawodowe. Ponadto: prawo wykonywania zawodu lekarza, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu), prawa jazdy, zaświadczenia o niekaralności, indeksy, karty przebiegu studiów, zaświadczenie z izby lekarskiej, polisy ubezpieczeniowe, zaświadczenia o niekaralności, opisy przebiegu ubezpieczenia – MTU, PZU, TUW, Warta, Samopomoc, Compensa oraz podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie REGON, NIP, o niezaleganiu US i ZUS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS), tytuł własności z USA, Kanady, P60, wyciąg z banku, dowód rejestracyjnych z Wielkiej Brytanii i inne.

Jedna strona tłumaczenia specjalistycznego lub zwykłego zawiera 1600 znaków ze spacjami, a tłumaczenia uwierzytelnionego 1225 znaków ze spacjami (ustalane urzędowo). Liczba stron prowadzonego tłumaczenia jest określana z dokładnością do pół strony, zaokrąglane jest w górę.

Zajmujemy się tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi w obrębie wszystkich języków Europy. Jednakże SPECJALIZUJEMY SIĘ W TŁUMACZENIACH PISEMNYCH UWIERZYTELNIONYCH I ZWYKŁYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NA JĘZYK ANGIELSKI. W przypadku takich tłumaczeń stosujemy stawki urzędowe czyli najniższe, nie pobieramy także dodatkowych prowizji. U NAS JEST SZYBKO I TANIO  – BEZ PROWIZJI I POŚREDNIKÓW. Warto zaznaczyć, iż w przypadku szablonowych dokumentów uwierzytelnionych proponujemy stawki niższe niż urzędowe (25 złotych za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego), dzięki czemu jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku z tak atrakcyjnym cennikiem.

W zakres tanich tłumaczeń dokumentów szablonowych uwierzytelnionych świadczonych przez firmę z Bydgoszczy wchodzą: indeksy, akty małżeństwa, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, karty przebiegu studiów, dyplomy, świadectwa pracy, książeczki spawacza i elektryka, świadectwa szkolne i maturalne, tytuły zawodowe, prawa jazdy, akty urodzenia, zaświadczenie z izby lekarskiej, prawo wykonywania zawodu lekarza, polisy ubezpieczeniowe, zaświadczenia o niekaralności, opisy przebiegu ubezpieczenia – MTU, Samopomoc, Compensa, TUW, PZU, Warta, dokumenty samochodowe (umowy kupna i sprzedaży, dowody rejestracyjne, karty pojazdu). Ponadto wyciąg z banku, P60, podstawowe dokumenty firmowe: zaświadczenie NIP, REGON, wyciągi z rejestru handlowego – KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tytuł własności, akty ślubu i urodzenia z USA, Kanady, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii.

W zakres usług naszej firmy w Bydgoszczy wchodzą nie tylko tłumaczenia uwierzytelnione, ale również specjalistyczne i branżowe. Współpracujemy razem ze specjalistami z różnych branż, np. z lekarzami, inżynierami i ekonomistami. Zależy nam, aby tłumaczenia były wysokiej jakości, dlatego zatrudniamy osoby z podwójnym obywatelstwem czy osoby pracujące w placówkach dyplomatycznych.

Nasi profesjonaliście są nie tylko filologami, ale posiadają również długoletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów. Co ważne, stale podnoszą swoje kompetencje w toku studiów dyplomowych, doktoranckich i jako członkowie organizacji zawodowych, które zrzeszają tłumaczy (np. Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich).

Tłumaczenia ustne przysięgłe

(prowadzone są w trakcie podpisywania umów, zgromadzeń wspólników, aktów notarialnych itp.)

Tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne związane są z przemówieniami, szkoleniami, rozmowami telefonicznymi, z rozmowami biznesowymi, konferencjami, negocjacjami biznesowymi, warsztatami, wystawami, targami, itd.

Tłumaczenia ustne konsekutywne polegają na dzieleniu wypowiedzi na części, co ułatwia przełożenie treści na inny język. Mają zastosowanie podczas rozmów stolików czy bezpośrednich negocjacji, kiedy nie ma możliwości zastosować odpowiedniego sprzętu, który zazwyczaj stosuje się w przypadku tłumaczeń symultanicznych. Tłumaczenia konsekutywne pomagają nawiązać bezpośredni kontakt między tłumaczem i rozmówcami.

Tłumaczenia symultaniczne są prowadzone symultanicznie z rozmówcą i tłumaczami (udział bierze co najmniej dwóch tłumaczy i zmieniają się co dwa kwadranse), odbywają się zazwyczaj w przypadku, kiedy w spotkaniu bierze udział dużo osób. Tłumaczenia symultaniczne prowadzone są przeważnie z wykorzystaniem specjalnego sprzętu i wymagają dużego stopnia skupienia tłumacza (dlatego specjaliści muszą wymieniać się co 30 minut) oraz umiejętności. Dlatego ten typ tłumaczeń posiada wysokie ceny.

Zajmujemy się tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi, pisemnymi i ustnymi w zakresie wszystkich języków Europy (nie tylko w Bydgoszczy). Jednak specjalizacją naszego biura są TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE I ZWYKŁE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI I NA JĘZYK ANGIELSKI Z POLSKIEGO.

W tej sytuacji obowiązują stawki urzędowe, czyli najniższe – jednocześnie nie pobieramy żadnych dodatkowych środków. W NASZEJ FIRMIE JEST TANIO I SZYBKO, GDYŻ BEZ POŚREDNIKÓW I PROWIZJI !!! Warto zaznaczyć, że tłumaczenia szablonowych dokumentów uwierzytelnionych posiadają stawki niższe niż urzędowe (25 zł za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego). Dlatego jesteśmy jedyną firmą na rynku, która świadczy tłumaczenia w tak atrakcyjnej cenie.